เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

H01

นางสาวสายหยุด สีหาบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
สายด่วน : 095-1854056

 

H02 1

นายปรีชา ศรีคาม
รองนายก อบต.แห่ใต้
สายด่วน : 098-2354598

 

H02 1

นางยุพิน ชิณศรี
รองนายก อบต.แห่ใต้
สายด่วน : 085-4533645

 

H02 1

นายศิริศักดิ์  ดรบ้านเขียว
เลขานุการนายก อบต.แห่ใต้
สายด่วน : 095-5465443

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster